Buscador de ebooks....

Descarga Libros y Ebooks
Total de libros encontrados 16 para su búsqueda. Descargue los ebooks y Disfrute!!!
Reynals y Rebassa, estudio biográfico y literario

Reynals y Rebassa, estudio biográfico y literario

Autor: Estanislao Reynals y Rebassa ,

Número de Páginas: 94

Elogio del Dr. D. Ramón Martí de Eixalà

Elogio del Dr. D. Ramón Martí de Eixalà

Autor: Estanislau Reynals i Rabassa ,

Número de Páginas: 80

Ordenanzas municipales de la ciudad de Barcelona

Ordenanzas municipales de la ciudad de Barcelona

Autor: Barcelona ,

Número de Páginas: 211

Reynals y Rabassa

Reynals y Rabassa

Autor: Manuel Duran i Bas , Manuel Duran y Bas ,

Número de Páginas: 94

Ordenanzas municipales de Barcelona

Ordenanzas municipales de Barcelona

Autor: Barcelona. Ayuntamiento ,

Número de Páginas: 103

Composiciones poéticas de Pablo Pifferer, Juan Francisco Carbó y José Semis y Mensa

Composiciones poéticas de Pablo Pifferer, Juan Francisco Carbó y José Semis y Mensa

Autor: Pablo Pifferer , Juan Francisco Carbo , José Semis Y Mensa ,

Número de Páginas: 196

De la literatura catalana

De la literatura catalana

Autor: Víctor Balaguer ,

Número de Páginas: 387

Estado y periferias en la España del siglo XIX

Estado y periferias en la España del siglo XIX

Autor: Salvador Calatayud ,

Número de Páginas: 460

L'època dels Estats nacionals, probablement en vies de superació, ens planteja la necessitat de fer un balanç de la seva trajectòria. Com pot valorar-se la de l'Estat nacional espanyol? Fins a quin punt la lògica i els interessos que predominaven en ell van ser distints dels quals sorgirien en unes perifèries clarament diferenciades? Quin grau de sintonia va trobar l'Estat central en aquestes societats perifèriques? En els debats polítics actuals com en la investigació històrica, els dèficits i les realitzacions de l'Estat ocupen un paper clau, sobretot quant al «llarg segle XIX», en el qual es va fargar l'Espanya contemporània. Aquest llibre, a la llum d'algunes de les més importants investigacions de l'última dècada, replanteja les grans qüestions i ofereix noves perspectives, més acords amb la investigació empírica i amb els estudis comparatius.

El Canónigo Collell

El Canónigo Collell

Autor: Antonio Pérez de Olaguer ,

Número de Páginas: 396

Proyecto de una Asociación de Propietarios y Deudores, presentado por el Instituto Agricola catalán de San Isidro... en... 1864...

Proyecto de una Asociación de Propietarios y Deudores, presentado por el Instituto Agricola catalán de San Isidro... en... 1864...

Número de Páginas: 175

Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona

Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona

Autor: Academia de Buenas Letras de Barcelona ,

Historia del renacimiento literario, contemporáneo en Cataluña, Baleares y Valencia

Historia del renacimiento literario, contemporáneo en Cataluña, Baleares y Valencia

Autor: Francisco María Tubino ,

Número de Páginas: 796

El dogma de los hombres libres

El dogma de los hombres libres

Autor: Félicité Robert de Lamennais , Mariano José de Larra ,

Número de Páginas: 187

Historia de los judíos en España

Historia de los judíos en España

Autor: Adolfo de Castro ,

Número de Páginas: 253X
CERRAR